ΣΕΡΕΦΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΕΦΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Η Ιωάννα-Μαρία Σερέφα, κατάγεται από τη Σιάτιστα. Γεννημένη το 1995, είναι το πέμπτο παιδί της οικογένειας Σερέφα. Αποφοίτησε το 2018, από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε την πρακτική της στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το έτος 2016, όπου συμμετείχε στην παρακολούθηση των περιφερειακών συμβουλίων και μελέτησε και εργάστηκε πάνω στο επιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας. Επιπλέον έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμινάρια, όπως ημερίδα με θέμα <<Δημόσιο χρέος και ανθρώπινα δικαιώματα>> από το Ίδρυμα διεθνών νομικών μελετών, σεμινάριο με θέμα <<συμβολή πολιτικής επιστήμης και των νέων πολιτικών επιστημόνων στο πολιτικό αύριο της χώρας >> από το πανελλήνιο συνέδριο πολιτικών επιστημών κ.α. Είχε ενεργή εθελοντική δράση και πολιτική ενασχόληση καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών της. Εκπόνησε εργασίες με θέματα κυρίως της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency καθώς και γνώσεις Η/Υ.