ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΚΙΟΥ


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ