Άξονας Ενεργειακού Σχεδιασμού

Άξονας Ενεργειακού Σχεδιασμού

Μερικές προτάσεις από τον Κύρου Κωνσταντίνο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των Ενεργών Πολιτών  είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και να επωφεληθεί ο δήμος μας από τα οικονομικά οφέλη που προέρχονται από αυτήν.

Μια από τις προτάσεις  μας είναι  η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων  που μέσω των οποίων μπορούν να λειτουργούν  φωτοβολταΐκά συστήματα από ΟΤΑ για ηλιακή κοινωνική πολιτική, ακόμη την λειτουργία αιολικού πάρκου από τα μέλη της κοινότητας ή και από ΟΤΑ για εικονική αυτοπαραγωγή ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, μπορούν να λειτουργήσουν σταθμοί βιομάζας για παραγωγή ενέργειας από την αγροτική κοινότητα και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσω της εικονικής παραγωγής η παραγόμενη ενέργεια θα συμψηφίζεται με καταναλώσεις δημοτικών κτηρίων ακόμη και των αντλιοστασίων. Επιπλέον μπορούμε να εγκαταστήσουμε σταθμούς φόρτισης και να προμηθευτούμε ηλεκτρικά οχήματα για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δήμου.

Από τα πιο σημαντικά είναι η βελτίωση της απαίτησης σε ενέργεια των δημοσίων κτηρίων μέσω της θωράκισης τους από τις επιρροές που αυτά δέχονται από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην νευραλγική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της μείωσης του κόστους παραγωγής της παραγόμενης θερμικής ενέργειας των κτιρίων μέσω της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).

Μεγάλη πρόκληση για τους οικισμούς Νεάπολης (2.285 πληθυσμός) & Τσοτυλίου(1.545 πληθυσμός)  είναι η λειτουργία μονάδας τηλεθέρμανσης με βιομάζα, αξιοποιώντας την τοπική διαθεσιμότητα βιομάζας.

Προτάσεις με σκοπό την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του τόπου μας.

Κύρου Π. Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βοΐου
Ενεργοί πολίτες – Ισχυρός Δήμος

Share this post